Formularz zgłoszeniowy do konkursu na bezpłatne doradztwo

0%

 • Drogi Wnioskodawco,

  Masz przed sobą formularz zgłoszeniowy do Konkursu „BEZPŁATNE DORADZTWO - dla zainteresowanych realizacją innowacji ” organizowanego w ramach ostatniego etapu projektu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA. Złożenie formularza jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie, który wyłoni dziesięć podmiotów (nabywców innowacji) zainteresowanych realizację jednej z czterech modelowych innowacji społecznych. Na wypełnione formularze czekamy do 10 czerwca 2019 r. Formularz wraz z oświadczeniami należy podpisać, zeskanować i wysłać w wersji elektronicznej do nas na adres: sieciwsparcia@e.org.pl

  Z najlepszymi pozdrowieniami,

  Zespół projektu GENERATOR INNOWACJI. SIECI WSPARCIA

 • 1. Zgłaszasz się jako : *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Zaznaczcie, którą z czterech promowanych innowacji społecznych zamierzacie wdrażać, jeśli chcecie realizować więcej niż jedną innowację, wypełnijcie formularz powtórnie. Jedna innowacja odpowiada jednemu zgłoszeniu.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Informacje o osobie odpowiedzialnej za kontakt na etapie zgłoszenia

 • 4. Informacje o podmiocie - Nabywcy Innowacji (instytucji/firmie/organizacji):

 • 5. Informacje o osobie upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu - Nabywcy Innowacji (podmiotu składającego to zgłoszenie):

 • DOŚWIADCZENIE i MOTYWACJA OSÓB, które planują wdrażać innowację po stronie Nabywcy Innowacji.

  Za działaniami stoją zawsze LUDZIE. W tym punkcie pytamy o doświadczenie, kompetencje i motywacje osób, które są zainteresowane realizacją innowacji u Was innowację, NIE o doświadczenie Waszej Instytucji (o to zapytamy w następnym punkcie). Opiszcie doświadczenie osób, także zdobyte poza Waszą organizacją/instytucją.

 • 6. Kim jesteście? Czym się zajmujecie na co dzień? Co Was interesuje? Jaka jest Wasza motywacja do wzięcia udziału w Konkursie? / maks 1000 znaków ze spacjami

 • 7. Jakie są Waszym zdaniem najważniejsze wyzwania związane z sytuacją osób starszych, z jakimi spotykacie się w swoim otoczeniu? / maks 1000 znaków ze spacjami

 • 8. Opiszcie wasze doświadczenie we wdrażaniu ciekawych rozwiązań na rzecz osób starszych. / maks. 1000 znaków ze spacjami

 • INFORMACJE O INSTYTUCJI/FIRMIE/ORGANIZACJI - Nabywcy Innowacji:

  UWAGA: Ludzie działają na ogół poprzez organizacje lub instytucje. W tym punkcie pytamy o doświadczenie, kompetencje i motywacje Waszej Instytucji/ Firmy / Organizacji, a NIE o doświadczenie osób. Opiszcie doświadczenie instytucjonalne, w tym także doświadczenie pracy w waszej instytucji innych osób, niż te, które będą pracowały w tym projekcie.

 • 9. Czy Wasza instytucja/firma/organizacja ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z osobami starszymi? Opiszcie najważniejsze doświadczenia. / maks. 1500 znaków ze spacjami

 • 10. Czy Wasza instytucja/firma/organizacja ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z opiekunami osób starszych? Opiszcie najważniejsze doświadczenia. / maks. 1000 znaków ze spacjami

 • Wypełniony formularz razem z oświadczeniem należy podpisać, zeskanować i wysłać do nas w wersji elektronicznej na adres: sieciwsparcia@e.org.pl 

  Gotowy PDF do ściągnięcia z Państwa odpowiedziami wygenerauje się, gdy wypełnią Państwo formularz i klikną WYŚLIJ. 

  Wzory oświadczeń znajdują się tutaj 

Ładowanie
Ładowanie...